No Limits

Detta är mitt hjärtprojekt.
2014 fick jag frågan om jag kunde skapa konkreta verktyg i en läroplan för att få barn och ungdomar ska bli mer trygga. De nya läroplanerna lägger ökad vikt vid att alla elever – oavsett bakgrund och social tillhörighet – ska lära sig grundläggande kommunikation, både muntlig och skriftlig.

Mina verktyg är främst kropp, knopp och forskning i det här fallet inspireras jag av Professor Carol Dweck med metodiken Growth Mindset och återigen mina egna livserfarenheter. Jag ser tydligt att det faktum att jag själv kämpat med dyslexi och fick gå den hårda skolan innan mina redskap i form av rörelse, rytm, musik, doft, färg hjälpte mig att få min egen röst. Jag ville helt enkelt lära ut retorik och konsten att tala inför publik så det förknippas med något roligt och lustfullt det övergripande målet är också att skapa en trygg och tolerant grupp där varje individ blir sedd och hörd. ”Vi gör varandra bra” är mottot.
Där vi inte ser varandra som konkurrenter utan som medspelare. Till min hjälp har jag Ylva och Henrik Hamilton.

2015 inleddes ett samarbete även med med elevgrupper och pedagoger inom skolan runt om i Sverige.
Varje år får även Elever från Julsta skolan i Stockholm stipendier att gå våra camps.

Sedan starten har 1000 tals barn blivit tryggare med sig själva och kan föra fram sina idéer.
Jag tror vi skapar ett mer tolerant samhälle om vi lär oss förstå oss själva och andra.

  • stärka sitt självförtroende att tala inför människor
  • lära sig lyssna på sig själv och andra
  • våga tro på sina idéer
  • kunna argumentera för sin sak
  • kunna tala övertygande inför en publik

Vi är globala medborgare och det är dags att skriva en ny story. Detta är mitt bidrag.
Är du intresserad och vill vara med följ länken..

För skolor: http://www.nlcamps.se/for-skolor/
För privatperson: http://www.nlcamps.se/innehall/