Föreläsningar & Utbildningar Höst 2017

Klicka här:
Kompetenstjänst
Medalgon
Yoga Nu

Barnyoga & Barnyogasagor

Jag har sedan 2014 Föreläst och utbildat närmare 1500 förskolelärare, Barnskötare mm runt om i Sverige.

2010 startade jag en barnyogaklass på St Essingen. Det var 7st 6-åringar som kom med fritidspersonalen kl 15.30 på onsdagarna. Vi tillsammans utforskade rörelser och skapade sagor tillsammans. Nu, efter 14 terminer fortsätter vi träffas samma grupp och samma tid.

Inget barn har hoppat av, även på somrarna har vi haft Barnyogaläger. Jag har följt barnens utveckling och behov genom åren och därmed skaffat mig en bra kunskapsbank vad det gäller utveckling. Där vi är nu har vi utökad tiden och även prioriterat meditation, massage och ”sharing” Jag kan tydligt se att Yogan har betytt oerhört mycket för varje barn på olika vis. Men framför allt en stabil grund att stå på in för vuxenlivet.

Allt började när jag under 8 år drev en Barnteater ”Solteatern” Vi spelade över 600 föreställningar av “Lilla Spöket Laban” runt om i Norden och i Budapest.  Jag började mer och mer integrera med publiken och samspelet mellan mig och barnen i form av fysiska rörelser som fångade mig totalt.  Jag ville utveckla detta.

Dynamik är viktig, men skillnaden mellan teaterskådespel och yogasagor är att du landar i dig själv och andning efter varje rörelse. Yogarörelsen i sig ger kroppen effekt. Jag tror att sagor med början mitt och slut är viktig i den tid vi lever i. Jag tror också att man med sagans hjälp kan lära barnen viktiga saker. Därför handlar mina sagor om värdegrunder. Berättelsen blir ett symbolspråk som väcker oss, våra känslor och våra kroppar.